top of page
Två typer av finansiering, rättsskydd och rättshjälp

I många fall behöver du inte betala privat för våra juridiska tjänster.

Vi hjälper dig. 

Rättsskydd

I din hemförsäkring ingår rättsskydd, som vid tvist täcker dina kostnader för juridiskt ombud till 80 procent i de flesta fall. Vid tvist skall i första hand rättsskyddet utnyttjas, men under vissa förutsättningar kan rättshjälp beviljas.

 

Vi berättar gärna mera om dina möjligheter och åtar oss även att förmedla rättsskydd.

 

Rättshjälp

Om din årsinkomst understiger 260 000 kronor kan du i många fall ha rätt till statligt ekonomiskt stöd vid tvist för dina kostnader för juridiskt ombud. Domstolen gör en behovsprövning och du betalar själv endast en viss procent baserat på din inkomst.

 

Vi berättar gärna mera om dina möjligheter och hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

 

För kostnadsfri rådgivning ring 08-505 663 90

bottom of page