top of page
Skuld och fordran

Befinner du dig i en tvist om betalning med en privatperson eller ett företag?

Vi hjälper dig. 

Fordringsrätt 

Skuld och fordran kan sägas vara två sidor av samma mynt. Vanligt är att en part lånat ut ett penningbelopp till en annan och att beloppet ska återbetalas inom viss bestämd tid. Den som lånat ut pengar kallas borgenär och mottagaren gäldenär. Ibland förekommer flera parter på gäldenärsidan. Borgenären har en fordran mot gäldenären och på motsvarande sätt har gäldenären en skuld mot borgenären.

 

Många gånger uppstår tvist om fordran, till exempel storleken på lånet, om räntan och om det är rätt part som krävs på pengar. Fordran kan också vara preskriberad eller ha fortsatt verkan på grund av preskriptionsavbrott. Gäldenären kan även ha en motfordran på borgenären.

 

Som ombud stöder vi dig under hela processen, både i och utanför domstolen. 

För kostnadsfri rådgivning ring 08-505 663 90

 

bottom of page