top of page
Om oss

Juristbyrån Luna åtar sig uppdrag som ombud i processer främst inom familjejuridik och allmän förmögenhetsrätt. Vi finns vid din sida när du riskerar att hamna i en tvist eller när tvisten redan är ett faktum. Med bred erfarenhet arbetar vi hängivet för din sak. 

Johan Brinck

Johan arbetar huvudsakligen med fastighets- och vårdnadstvister. År 1995 tog han sin jur.kand. vid Stockholms universitet och år 1999 avlade han en Masterexamen i Banking, Finance och Corporate Law vid Fordham School of Law i New York. Han har även studerat vid juridiska fakulteten i Oslo år 1993.

 

Johan är sedan år 2001 medlem i staten New Yorks advokat-samfund samt New Yorks federala södra och östra domstols-jurisdiktioner. Han åtar sig rättsliga uppdrag av varierande natur med anknytning till USA. Bland annat har han framgångsrikt medverkat till att för skandinaviska klienters räkning vinna mål mot amerikanska bolag. 

 

Han har varit verksam vid ett antal advokat- och juristbyråer i Sverige och USA. 

 

Publikation: Deviation vid godsbefordring till sjöss, Jure förlag, Sjö-och transporträtt, 75 sid, 1994. 

 

Språk: svenska och engelska

 

 

Damir Cancar

Damir är jurist och arbetar främst med fastighets- och vårdnadstvister samt andra typer av privaträttsliga uppdrag. Han bistår även företag och företagare med bolags- eller avtalsrättsliga frågor.

 

Damir har avlagt sin jur. kand. vid Stockholms universitet med
inriktning på mänskliga rättigheter och bolagsrätt.
 

Han har erfarenhet från bland annat Solna tingsrätt,

Utrikesdepartementet samt advokat- och juristbyrå.

 

Utöver detta har han varit ideellt engagerad i föreningsstyrelser samt medverkat i internationell processtävling gällande Europakonventionen.

 

Språk: svenska, engelska och serbokroatiska

 

bottom of page